1. ALGEMEEN

1.1 Eyelux Eyewear.
Deze privacyverklaring is opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eyelux Eyewear b.v..

Onze contactgegevens zijn:
Westersingel 47
8913 CK Leeuwarden
Nederland
Telefoon: + 31- (0) 85-1302510
E-mail: info@eyeluxeyewear.com

1.2 GEGEVENSBEHEERDER

We bepalen de doeleinden en middelen waarmee en op basis waarvan persoonsgegevens worden gebruikt bij onze zakelijke activiteiten. Wij moeten daarom worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.3 VERPLICHTING OM INFORMATIE TE VERSTREKKEN

We hebben de plicht om de personen van wie we persoonsgegevens verwerken, te informeren over het hoe en waarom van die verwerkingen. Door middel van deze privacyverklaring voldoen wij aan deze informatieplicht.

1.4 WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is opgesteld in september 2020. In de toekomst kunnen wij deze verklaring aanpassen. Indien wij deze privacyverklaring aanpassen, wordt de gewijzigde privacyverklaring op onze website (www.eyeluxeyewear.com) geplaatst onder vermelding van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Mochten er wijzigingen zijn die u persoonlijk in aanzienlijke mate kunnen raken, dan zullen wij ons best doen om u hiervan direct op de hoogte te stellen.


2. DOELEN EN MIDDELEN

2.1 AFHANDELING VAN BESTELLINGEN

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om deze bestelling goed te kunnen verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens dan aan onze leverancier en bezorgdienst verstrekken om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen we informatie over of uw betaling is afgerond. We gebruiken uw e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, factuuradres en naam en adres. We hebben deze nodig vanwege de afspraken die wij met u schriftelijk vastleggen. Wij streven er naar om uw bestelling van de standaard collectie binnen 5 werkdagen te bezorgen, indien de bestelde artikelen op voorraad zijn. Gepersonaliseerde OSIX monturen worden on-demand geproduceerd, de verwachte levertijd zal 15 werkdagen  bedragen. Indien de levertijden wijzigen, stellen wij u daarvan op de hoogte.

Verstrekking aan derden
We werken samen met leverancier en fabrikant Thema Optical srl , via Risorgimento 100 3240 Domegge di Cadore Italie, die de bovengenoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen, en we werken met hen samen voor het verwerken van bestellingen:

DB Schenker, DHL Express Payment Providers: Mollie Payments

2.2 UW ACCOUNT

Om prijzen te kunnen zien en te kunnen bestellen in onze webshop moet u zich eerst registreren. U dient zich aan te melden met het aanvraagformulier. Binnen 1 werkdag maken we een account aan, waar u kunt inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord naar keuze. Hiervoor gebruiken wij uw naam en adres, e-mailadres, IP-adres, factuuradres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt de informatie in uw account op elk gewenst moment wijzigen

2.3 CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken we: naam, firmanaam, e-mailadres en een vrij invulbaar notitieveld. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Het stelt ons ook in staat om onze klantenservice te trainen om nog beter te worden. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en / of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden. U kunt dit ook melden via uw account. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees. Deze informatie wordt bewaard totdat u uw abonnement opzegt.

2.4 STATISTIEKEN EN PROFILERING

We houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop. Met deze statistieken verbeteren we onze webshop om bijvoorbeeld alleen relevante informatie te tonen. We houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop. In onze webshop vindt u social media buttons. Hierdoor kunnen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens verzamelen Uiteraard respecteren wij uw privacy te allen tijde. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit altijd bij ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw interesses en surfgedrag, NAW-gegevens, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Hier hebben wij een gerechtvaardigd belang bij.

2.5 VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners en partners die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering, zullen wij uw persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dit in de bij een vermoeden van een strafbaar feit).

2.6 GOOGLE ANALYTICS

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze winkel gebruiken. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Er staan strikte afspraken in over wat ze mogen houden. We staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. We staan Google niet toe om de IP-adressen te anonimiseren.

3. HOE LANG BEWAREN EN VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken gedurende een periode van zeven jaar na uw laatste bestelling, of zo lang als wettelijk vereist of noodzakelijk en toegestaan voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Direct na deze periodes zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen en / of anonimiseren. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) de duur van onze voortdurende relatie met u en de diensten die we u aanbieden; (ii) of er al dan niet een wettelijke verplichting is waaraan we zijn onderworpen; en (iii) of bewaring al dan niet raadzaam is vanwege onze juridische positie (zoals toepasselijke verjaringstermijn (en), een rechtszaak of onderzoek door een toezichthouder). Desalniettemin kunnen we uw persoonsgegevens gedurende een langere periode verwerken (i) om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (bijv. Vastgelegd in de belastingwetgeving) of (ii) om te bewijzen dat we voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen (bijv. Met betrekking tot aan de AVG of e-mailmarketingwet).

4. VEILIGHEID

We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang of tegen enige andere onwettige of onwettige verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens. Rekening houdend met de stand van de techniek en de implementatiekosten, zorgen deze maatregelen voor een beveiligingsniveau dat is afgestemd op de risico’s die aan de verwerking en de aard van de te verwerken gegevens zijn verbonden. Zo maken wij gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van het registratieformulier.

5. VERWERKING OP BASIS VAN UW TOESTEMMING

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (basis), heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor het doel waarvoor u uw toestemming intrekt. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

7. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
We gebruiken geen volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen met betrekking tot u.

8. UW RECHTEN ALS GEGEVENSONDERWERP
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft u altijd het recht om contact met ons op te nemen:

– om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken (recht op inzage);
– om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen (recht op correctie);
– om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op verwijdering / recht op vergetelheid);
– om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken (recht op beperking van de verwerking);
– bezwaar maken tegen de verwerking van (een bepaald deel van) uw persoonsgegevens (recht van bezwaar);
– om uw persoonsgegevens aan uzelf te laten verstrekken of om uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

De bovengenoemde rechten zijn gebaseerd op de AVG. Deze rechten zijn echter niet altijd van toepassing. Voor het uitoefenen van bepaalde rechten zijn specifieke omstandigheden nodig om erop te kunnen vertrouwen. Voor deze specifieke omstandigheden verwijzen we naar de artikelen 15 t / m 18, 20 en 21 AVG. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u ons een e-mail sturen (info@eyeluxeyewear.com) met daarin een omschrijving van welke rechten u gebruik maakt en op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. We kunnen u vragen om uzelf te identificeren als u een van uw rechten uitoefent. De reden hiervoor is dat we er zeker van moeten zijn dat we, op verzoek van de juiste persoon, de juiste persoonsgegevens verstrekken of op een andere manier verwerken. Als we een verzoek van u om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen niet kunnen toestaan, zullen we schriftelijk motiveren waarom we dit niet kunnen doen.

9. KLACHTEN

Heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan proberen wij deze graag eerst met u op te lossen. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar info@eyeluxeyewear.com. Mocht u echter een klacht hebben over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan staat het u ook vrij om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Eyelux Eyewear.com
Website: http://eyeluxe.clm01.satserver.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 70694494
BTW-nummer: NL858424630B01
Vragen over ons privacybeleid? Stuur een e-mail naar: info@eyeluxeyewear.com of bel ons op: + 31- (0) 85-1302510